Miras Kime Kalır

Miras Kime Kalır

Miras Kime Kalır Miras, bir kişinin vefatı sonrasında geride bıraktığı mal, hak ve yükümlülüklerin bütünüdür ve bu mirasın kimlere kalacağı, pek çok kişinin merak ettiği önemli bir konudur. Miras hukuku, vefat eden kişinin (miras bırakanın) varislerine mal ve haklarının nasıl dağıtılacağını düzenler. Türkiye’de miras hukukunun temelini Medeni Kanun oluşturur ve Devamı…