Miras Kime Kalır

Miras Kime Kalır

Miras Kime Kalır Miras, bir kişinin vefatı sonrasında geride bıraktığı mal, hak ve yükümlülüklerin bütünüdür ve bu mirasın kimlere kalacağı, pek çok kişinin merak ettiği önemli bir konudur. Miras hukuku, vefat eden kişinin (miras bırakanın) varislerine mal ve haklarının nasıl dağıtılacağını düzenler. Türkiye’de miras hukukunun temelini Medeni Kanun oluşturur ve Devamı…

Miras Hukuku

Miras Hukuku Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, mirasçıların haklarını, miras bırakanın vasiyetini ve mirasın paylaşımını kapsar. Miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının hukuka uygun ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve genellikle miras bırakanın son iradesini yansıtan Devamı…