Tazminat ve Ücret Alacaklarına Genel Bakış

Tazminat ve Ücret Alacaklarına Genel Bakış Tazminat ve Ücret Alacaklarının Hukuki Temelleri Tazminat ve Ücret Alacaklarının Hukuki Temelleri, Türkiye iş hukukunda çalışanların en temel haklarından biridir ve bu hakların korunması, işçi ve işveren arasındaki adil ilişkilerin temelini oluşturur. Bu alandaki yasal düzenlemeler, çalışanların haklarını korumayı ve işverenlerin yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlar. Devamı…