Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku, iş dünyası ve ticari işlemlerle ilgili hukuki normları ve prensipleri kapsayan geniş bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, şirketler, ortaklıklar, ticari sözleşmeler, şirket birleşmeleri ve satın almaları, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hakları ve iflas işlemleri gibi konuları içerir. Ticaret hukuku, işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen ve iş dünyasında Devamı…