Sendikal Haklar: Kapsamlı Rehber

Sendikal Haklar: Kapsamlı Rehber Sendikal haklar: Kapsamlı Rehber, işçilerin sendikal faaliyetlere katılımı ve bu faaliyetlerin iş hukuku çerçevesinde korunması ile ilgili temel bilgileri içerir. Sendikal haklar, işçilerin sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikal faaliyetlerde bulunma ve kolektif iş sözleşmesi yapma gibi hakları kapsar. Bu haklar, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek, haklarını Devamı…