Miras Hukuku

Miras Hukuku Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, mirasçıların haklarını, miras bırakanın vasiyetini ve mirasın paylaşımını kapsar. Miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının hukuka uygun ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve genellikle miras bırakanın son iradesini yansıtan Devamı…