İflas Süreci ve Yönetimi

İflas Süreci ve Yönetimi İflas Nedir? İflas, bir şirketin veya kişinin borçlarını zamanında ödeyememesi durumunda yaşanan hukuki süreci ifade eder. İflas, bir kişi veya işletmenin borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyememe durumudur. Genellikle borçluların varlıkları, borçlarını ödeyebilmek için tasfiye edilir. İflas süreci, borçlunun mali durumunu iyileştirmeyi ve alacaklıların adil bir Devamı…