Taşınmaz malın icra yoluyla satışı, borçlunun borcunu ödemediği durumlarda, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için başvurabileceği yasal bir yol olup, bu süreçte bir Ankara icra avukatı ile çalışmanın önemi büyüktür. Bu makalede, icra işlemlerinde taşınmaz malın nasıl satıldığına ve bu süreçte avukatın oynadığı role değineceğiz.

Taşınmaz malın icra yoluyla satışına karar verildiğinde, ilk olarak Ankara avukatı, icra dairelerine başvurarak borçlunun taşınmazının değerinin tespit edilmesini talep eder. Bu değer tespiti, icra daireleri tarafından atanmış bilirkişiler aracılığıyla gerçekleştirilir. Değer tespiti tamamlandıktan sonra taşınmazın satış ilanı, ilan tahtasına asılır ve aynı zamanda gazete ilanı olarak da yayımlanır.

Satış ilanının yayımlandığı tarihten itibaren belli bir süre, genellikle birkaç hafta, içerisinde taşınmazın açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilir. Ankara icra avukatı, bu süre zarfında alacaklıyı temsil ederek süreci yakından takip eder ve alacaklının haklarını koruma altına alır.

Satışın gerçekleşmesi halinde elde edilen tutar, borcun miktarına göre alacaklıya ödenir. Eğer satış sonucu elde edilen tutar borcu karşılamazsa, kalan borç için farklı icra yöntemlerine başvurulabilir. Öte yandan, satıştan elde edilen tutar borcu karşılarsa, borçlu bu borçtan kurtulmuş olur.

Ancak bu süreçte birçok hukuki detay bulunmaktadır ve bu nedenle bir Ankara icra avukatı ile çalışmanın avantajları saymakla bitmez. Özellikle taşınmazın satışında uygulanacak prosedürler, satış ilanının yayımlanma şekli, açık artırma usulü gibi konularda uzman bir avukatın yardımı olmazsa olmazdır.

Bazı durumlarda borçlular, taşınmazlarının değerinin altında bir fiyata satılmasını engellemek için Ankara avukatı ile çalışmayı tercih ederler. Bu, borçlunun taşınmazının gerçek değerinin altında bir fiyata satılmasını önlemek ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, icra işlemlerinde taşınmaz malın satışı, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmeleri için başvurdukları etkili bir yöntemdir. Ancak bu süreçte birçok hukuki ayrıntı bulunmaktadır ve bu nedenle bir Ankara icra avukatı ile çalışmanın önemi büyüktür. İster alacaklı olsun, ister borçlu olsun, icra işlemlerinde taşınmaz malın satışıyla ilgili her türlü hukuki yardım için uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.