İcra hukuku, alacaklının haklarını koruma amacı güderken, borçlunun da mağdur edilmemesi için dengeli bir yapıya sahiptir. İcra işlemlerinin en sık başvurulan yöntemlerinden biri olan ihtiyati haciz, özellikle alacaklının alacağını teminat altına almayı amaçlar. Bu süreçte, alacaklının yanında deneyimli bir Ankara icra avukatı ile hareket etmesi büyük bir avantaj sağlar.

İhtiyati haciz, alacaklının alacağının tehlikede olduğunu düşünmesi durumunda başvurabileceği bir tedbirdir. Özellikle borçlunun malvarlığını kaçırma, devretme ya da zarar verme ihtimaline karşı, bu haciz türü devreye girer. İhtiyati haciz, alacaklının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen bir kararla uygulanır. Bu nedenle, ihtiyati haciz talebinde bulunulacaksa, öncelikle konunun uzmanı bir Ankara icra avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

İhtiyati haczin kapsamı, genelde alacak miktarını korumaya yöneliktir. Ancak haczedilecek malın niteliğine, değerine ve alacağın miktarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu haciz türünde, borçlunun banka hesapları, taşınmazları, üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer taşınabilir malları haczin kapsamına girebilir.

Bir diğer önemli husus ise, ihtiyati haciz kararı alındığında bu kararın derhal icra edilmesi gerektiğidir. Zira, alacaklının hakkını koruma amacıyla verilen bu kararın geciktirilmeden uygulanması esastır. Burada da, alacaklının yanında hareket eden Ankara icra avukatının rolü büyüktür. Avukat, hem haciz işleminin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar, hem de ihtiyati hacizin kapsamının en üst seviyede tutulmasına yardımcı olur.

Özetlemek gerekirse, ihtiyati haciz, alacaklının alacağını teminat altına almayı amaçlayan bir icra yöntemidir. Bu yöntemin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, alacaklının bir Ankara icra avukatı ile çalışması oldukça önemlidir. Avukatın rehberliğinde, ihtiyati haciz süreci hızlı, etkili ve hukuka uygun bir şekilde yürütülebilir, alacaklının hakları korunabilir.