Bir alacaklının, borçlusundan alacağını tahsil edebilmek için başvurduğu yollardan biri icra takibidir. Ancak, bazı durumlarda icra takibi süreci durabilir ya da kesintiye uğrayabilir. Bu noktada, icra sürecinin neden durduğunu ve bu durumda nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. İşte burada, deneyimli bir Ankara icra avukatı devreye girer.

İcra takibinin durması, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Bu sebepler şu şekildedir:

  • Borçlunun İtirazı: Borçlu, alacaklı tarafından başlatılan icra takibine itiraz edebilir. Bu itiraz, icra takibinin başlatıldığı tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılmalıdır. Borçlunun itirazı üzerine icra takibi otomatik olarak durur. Ancak bu itirazın geçerli olup olmadığının tespiti için bir Ankara icra avukatından yardım almak yararlı olacaktır.
  • Ödemenin Yapılması: Eğer borçlu, alacaklıya olan borcunu öderse ya da bir uzlaşma sağlanırsa, icra takibi durur. Bu durumda, taraflar arasında varılan anlaşma doğrultusunda hareket edilir.
  • İcra Dairesinin Kararı: İcra daireleri, çeşitli sebeplerle icra takibini durdurabilir. Örneğin; borçlunun mal varlığının olmadığının tespit edilmesi durumunda icra takibi durdurulabilir.
  • Mahkeme Kararı: Borçlu ya da alacaklı, icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, başvurulan talebi değerlendirir ve icra takibinin durup durmaması konusunda karar verir.
  • Zaman Aşımı: Alacaklının, borçlusundan alacağını tahsil etme hakkı zaman aşımına uğrayabilir. Zaman aşımı süresi dolduğunda, icra takibi otomatik olarak durur.

İcra takibinin durması durumunda ne yapılması gerektiği konusunda kararsız kalan alacaklılar, bu süreçte yanlarında bulunacak bir Ankara icra avukatı ile hareket edebilirler. Avukat, alacaklıya en uygun yönlendirmeyi yaparak, alacaklıların haklarını en iyi şekilde koruyabilir.

Sonuç olarak, icra takibinin durması, alacaklılar için zor bir süreç olabilir. Ancak bu süreçte, alacaklının yanında olacak ve doğru yönlendirmelerde bulunacak deneyimli bir Ankara icra avukatı ile çalışmak, alacaklının haklarını koruyarak en iyi sonucu almasına yardımcı olacaktır.