İcra hukuku, borç-alacak ilişkisi içinde olan tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda yaşanan sorunların çözümlenmesinde ise icra dairelerine büyük görevler düşer. İcra dairelerinin görevleri oldukça geniştir ve bu dairelerin işleyişi, borçlunun haklarını korurken alacaklının da alacağını tahsil etmesini sağlar. Bu süreçte Ankara icra avukatı ile icra dairelerinin işbirliği, alacaklı ve borçlunun hukuki haklarını en üst seviyede korur.

İcra dairelerinin temel görevi, alacaklının alacağını yasal yollarla tahsil etmesine yardımcı olmaktır. Ancak bu süreçte, borçlunun haklarını ihlal etmemek ve adaletli bir yaklaşım sergilemek esastır. İcra dairelerinin bu dengeyi sağlama görevi bulunmaktadır.

Alacaklının başvurusu üzerine icra daireleri, borçluya ödeme emri gönderir. Bu emirle, borçlunun belirli bir süre içinde borcunu ödemesi talep edilir. Eğer borçlu bu süre zarfında borcunu ödemezse, icra daireleri haciz işlemine başlar. Bu aşamada, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulabilir.

Ancak haciz işleminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneğin, borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalarına haciz konulamaz. Bu nedenle, icra dairelerinin bu konuda dikkatli ve hassas davranması gerekir. Ankara icra avukatı, bu süreçte borçlunun haklarının korunmasında kritik bir rol oynar.

İcra dairelerinin bir diğer önemli görevi ise ihtiyati hacizdir. Bu, alacaklının alacağının tehlikeye girmesi durumunda, borçlunun mal varlığına önceden el konulmasıdır. Ancak ihtiyati haciz için mahkemeden karar alınması gerekir ve bu kararı alabilmek için alacaklının alacağının tehlikede olduğuna dair somut deliller sunması gerekmektedir. Ankara icra avukatı, bu delillerin mahkemeye sunulması ve ihtiyati haciz kararının alınması sürecinde alacaklıya rehberlik eder.

İcra dairelerinin yaptığı bir diğer önemli işlem ise, borçlunun borcunu ödememesi durumunda borçlunun mal varlığını satışa çıkarmaktır. Bu satış, icra dairelerinin denetiminde gerçekleşir ve satıştan elde edilen gelir, alacaklının alacağının ödenmesi için kullanılır.

Sonuç olarak, icra dairelerinin icra hukukunda oldukça geniş ve kritik görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesinde ise Ankara icra avukatı ile icra dairelerinin işbirliği, hem alacaklının hem de borçlunun haklarının korunmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, icra hukuku alanında profesyonel bir destek almak, tarafların haklarını en iyi şekilde korumalarına yardımcı olacaktır.