İcra işlemleri, alacaklılar için borçlarını tahsil etme yolu olsa da, borçlular için zorlayıcı ve stresli bir süreci ifade eder. Ancak, bu süreçte borçlunun da belli hakları bulunmaktadır. Ankara icra avukatı, bu hakların farkında olup, borçlunun hukuki süreçte yanında yer alarak onları korur.

İcra işlemlerinin başlamasıyla birlikte borçlunun bilgilendirilme hakkı vardır. Alacaklının talebiyle başlatılan icra takibinden borçlu, resmi bir tebligatla haberdar edilmelidir. Bu tebligat, borç miktarını, alacaklının kim olduğunu ve ödemeyle ilgili detayları içermelidir. Eğer borçlu, bu bilgilendirmeyi almadıysa, Ankara icra avukatı aracılığıyla itirazda bulunabilir.

Borçlunun en temel haklarından biri de ödeme süresi içerisinde borcunu ödemektir. İcra tebligatının alınmasının ardından belirli bir süre içinde borç ödenebilir. Eğer borç bu süre zarfında ödenmezse, icra işlemleri ilerleyecektir. Ancak borçlu, bu süre içerisinde Ankara icra avukatı ile iletişime geçerek ödeme planı hazırlayabilir veya takip süreci hakkında bilgi alabilir.

Borçlunun bir diğer hakkı da takip işlemlerine itiraz etmektir. Eğer borçlu, borcunun olmadığını ya da borcun miktarının yanlış hesaplandığını düşünüyorsa, belirli bir süre içerisinde itirazda bulunabilir. İtirazın nasıl ve nerede yapılacağı konusunda Ankara icra avukatı, borçluya rehberlik edebilir.

Borçlu, mal varlığına yönelik haciz işlemlerine de itiraz edebilir. Özellikle borç miktarıyla orantısız bir haciz işlemi söz konusuysa, borçlu adil olmayan bu duruma karşı hukuki yollara başvurabilir. Bu noktada da Ankara icra avukatı, borçlunun yanında olup, haciz işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

Son olarak, borçlu, ödeme güçlüğü içerisindeyse ve borcunu ödeyemeyecek durumdaysa, iflas talebinde bulunabilir. Bu sürecin nasıl işlediği, ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğu konusunda Ankara icra avukatı, detaylı bilgi sağlayarak borçluya yol gösterir.

Özetle, icra işlemleri sırasında borçlunun da belli hakları bulunmaktadır. Bu hakların korunması ve icra sürecinin adil bir şekilde ilerlemesi için profesyonel bir destek almak büyük önem taşır. İşte bu noktada, Ankara icra avukatı, borçlular için kritik bir rol oynar ve onların haklarını koruma altına alır.