İşyerlerinde yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet vakaları, iş hukukunda özel bir yer tutmaktadır. Bu tür vakalarda mağdur olan çalışanlar, haklarını korumak ve adaleti sağlamak için hukuki destek alabilirler. Bu süreçte, deneyimli bir Ankara iş avukatı ile çalışmak, mağdur çalışanlar için kritik önem taşır.

İşyerinde Fiziksel ve Psikolojik Şiddetin Tanımı

İşyerinde fiziksel şiddet, bir çalışanın başka bir çalışana veya işverene karşı uyguladığı somut zarar verici davranışlar olarak ifade edilir. Psikolojik şiddet ise, alaycı söylemler, aşağılama, tehdit, yıldırma ve mobbing gibi çalışanın psikolojik sağlığını bozan davranışları kapsar. Bu tür vakalarda, konusunda uzman bir Ankara iş avukatı, mağdur çalışanın haklarını koruyarak hukuki süreci yönetir.

İşyerinde Şiddetin Sonuçları ve Hukuki Yaptırımlar

İşyerinde yaşanan fiziksel veya psikolojik şiddet vakaları, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi için bir sebep oluşturabilir. İşçi, yaşadığı şiddet dolayısıyla iş sözleşmesini haklı bir sebep ile feshedebilir ve tazminat talebinde bulunabilir. İşveren de şiddet uygulayan bir çalışana karşı iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Bu tür konuların detaylı bir şekilde ele alınması ve en iyi şekilde yönetilmesi için bir Ankara iş avukatı’nın profesyonel desteği büyük bir fark yaratabilir.

Mağdur İşçinin Hakları ve Atılacak Adımlar

İşyerinde şiddete uğrayan bir işçi, öncelikle durumu işverenine bildirmelidir. İşveren, durumu ciddi şekilde ele almalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Eğer işveren duruma gerektiği şekilde müdahale etmezse, işçi iş sözleşmesini haklı bir sebep ile feshederek kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilir. Bu süreçte, bir Ankara iş avukatı’nın rehberliği, işçi için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

İşverenin Sorumlulukları ve Alması Gereken Tedbirler

İşveren, işyerinde fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu tedbirler, etik kuralların oluşturulması, çalışanlara yönelik eğitimler düzenlenmesi ve şikayet mekanizmalarının oluşturulması şeklinde olabilir. İşveren, bu tür bir durumla karşılaştığında, konusunda deneyimli bir Ankara iş avukatı ile çalışarak, hukuki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilir.

Sonuç

İşyerinde fiziksel ve psikolojik şiddet, hem işçiler hem de işverenler için ciddi hukuki sonuçlar doğuran bir sorundur. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında, konusunda uzman bir Ankara iş avukatı ile derhal iletişime geçilmesi, en doğru ve etkili çözümlerin bulunabilmesi açısından son derece kritik bir adım olacaktır.